Przedsiębiorco!

Chcesz zatrudniać cudzoziemców w swojej firmie?

Możemy Ci w tym pomóc.

Jesteśmy fundacją, której głównym celem jest edukowanie przedsiębiorców na temat legalnej pracy na terytorium RP. Pracownicy spoza naszych granic są bardzo cenieni za swoją pracowitość, zatrudnienie ich daje niewątpliwie wiele korzyści. Niestety, zatrudnianie ich wiąże się ze skomplikowaną procedurą legalizacyjną.

Niekiedy, jest ona czasochłonna i część przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracownika bez ważnych dokumentów legalizujących pracę. Jest to bardzo ryzykowany krok!

Nielegalne zatrudnienie wiąże się z wysokimi karami sięgającymi nawet 30 000 złotych.

Jakie instytucje mogą skontrolować legalność twoich pracowników?

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Ale …

nie obawiaj się!

Nasza fundacja istnieje po to, żeby uchronić cię przed przykrymi konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia. Przy współpracy z naszymi partnerami pokierujemy cię w odpowiednie miejsce, abyś dopełnił wszelkich formalności i czuł się bezpiecznie na rynku pracy.

Naszym priorytetem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i publicznym.

Szeroki wachlarz naszych usług przedstawiamy poniżej

Pomoc w legalizacji
pobytu i pracy na terytorium RP

Udzielamy wszechstronnej pomocy w kwestiach związanych z legalizacją cudzoziemców.
Zakres naszych usług obejmuje:

pomoc w sporządzeniu dokumentacji legalizującej pracę

pomoc w wyrobieniu karty pobytu

reprezentacja przed Urzędami i Strażą Graniczną

pomoc przy deportacji

Doradztwo,
szkolenia, audyty

Proces zatrudnienia obcokrajowców jest skomplikowany, dlatego udzielamy fachowej pomocy w uzyskaniu niezbędnej informacji dotyczącej zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca. Przeprowadzamy również audyty legalnego zatrudnienia obcokrajowców. Każdy audyt kończy się raportem. Omawiamy w nim możliwości optymalizacji oraz potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z naruszenia przepisów i podpowiadamy jak uniknąć błędów w zatrudnianiu obcokrajowców.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

To świetnie, odpowiemy na wszystkie twoje pytania

Marcin Rabczyński 

fundacja@2befair.pl